1. Kiideti heaks matemaatika tasemerühmad
  2. Kiideti heaks huvitunnid esimeses kooliastmes
  3. Kiideti heaks 1. juuni koolipäev
  4. Kiideti heaks kooli kodukord
  5. Otsustati teha pöördumine Võru Linnavalitsusse punkti 6.d osas
  6. Tehti ettepanek koolivormi osas – ÕE näitab eeskuju koolivormi elementide kandmises, propageerib nende kandmist