1. 1.–4. klass on nutivaba. Vanemate klasside nutivabadust võib arutada koosolekul.
  2. Huviringide ja pika vahetunni konflikti lahendamiseks lähevad teisel poolaastal 1.–3. klass viis minutit tunni lõpust varem sööma ning pikk vahetund on 50 minutit plaanitud 55 minuti asemel.
  3. Mõtelda uuel õppeaastal paaristunniga koolipäeva alustamise peale, et vähendada koolipäeva pikkust.