1. Kinnitada Kesklinna Kooli 2018. aasta õpetajaks Ene Jakobson.
  2. Kinnitada Kesklinna Kooli 2018. aasta õpilaseks Kirke Rumvol.