1. Korraldada kevadel hoogtööpäevak „Teeme ära“ Jussikese hoovis.
  2. Õpetaja pikaajalise haiguse tõttu jätta erandkorras hinne välja panemata tavaklasside (3.–8. klassis) muusikaõpetuses.
  3. Kiita heaks direktori ettepanek tunnustada pidulikul vastuvõtul õpilasi ainevaldkonniti.
  4. Pärast koolimaja renoveerimist tuleb hakata kinni pidama liiklusmärgist „Sissesõit ainult valdaja loal“.