1. Hoolekogu esimeheks valida Reet Utsu.
  2. Hoolekogu aseesimeheks valida Kristi Vals.
  3. Tervisenõukogu liikmeks valida aseesimees Kristi Vals.
  4. Võru Kesklinna Kooli kodukord p 2.4 lisada täiendus nutiseadmete keelustamise kohta.
  5. Viia läbi 5.b klassi laste vanemate seas küsitlus, et selgitada välja kolmanda võõrkeele soovijad.
  6. Seoses koolihoone renoveerimistööde alustamisega ja hoonest väljakolimisega lubada õpilased 21. detsembrist koolivaheajale.