Päevakord:

  • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest;
  • õpetajate esindaja valimine kooli hoolekogusse.