Kiita heaks ja kinnitada hoolekogu poolt Võru Kesklinna Kooli 2018.aasta eelarve.