Kiita heaks ja kinnitada hoolekogu poolt Võru Kesklinna Kooli õppekava muudatus.