Kiita heaks mitteeristuv hindamine 1.-6. klassides järgmistes ainetes: muusika, kunst, tööõpetus, kehaline kasvatus, arvuti- ja inimeseõpetus.