Kiita heaks ja kinnitada hoolekogu poolt Võru Kesklinna Kooli kodukorra muudatused ja õppekava üldosa parandused.