Kiita heaks ja kinnitada hoolekogu poolt Võru Kesklinna Kooli arengukava tegevuskavas tehtud muudatused.