1. Kiita heaks kooli eelarve aastaks 2017
  2. Kinnitada hoolekogu tööplaan