Kiita heaks Võru Kesklinna Kooli taotlus õpilaste arvu suurendamiseks 4 c ning 9 a ja b klassis.