Kiita heaks Võru Kesklinna Kooli sisehindamise 2012/13-2014/15 aruanne.