1. Hoolekogu on tutvunud  Võru Kesklinna Kooli  arengukava tegevuskava, õppekava üldosa ja kooli kodukorraga ning kiidab heaks tehtud parandused ja täiendused.