1. Kiita heaks Võru Kesklinna Kooli taotlus õpilaste arvu suurendamiseks 2 c ning 8 a ja b klassis.