1. Ettepanek jagada koolide vahel ära hariduslike erivajadustega õpilased.
  2. Kiita heaks uus kategooria – aasta klassijuhataja