Eelarve osas hoolekogul ettepanekuid ei ole, kiita heaks Võru Kesklinna Kooli 2015. aasta eelarveprojekt.