Hoolekogu on tutvunud dokumendiga  „Võru Kesklinna Kooli töötasustamise põhimõtted“.