1. Hoolekogu on tutvunud dokumendiga „Võru Kesklinna Kooli töötasustamise põhimõtted“