1. Kiita heaks „Võru Kesklinna Kooli õppekava“ ja „Võru Kesklinna Kooli arengukava aastani 2025“