1. Erki Saarman arvata hoolekogu koosseisust välja

2. Kiita heaks kooli kodukorra muudatused

3. Suurendada kooli eelarves töötajate palgafondi ja eraldada kooli 40. juubeli läbiviimiseks ning almanahhi koostamiseks 2000 €