1. Kiita heaks „Võru Kesklinna Kooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord“