Kuulati ära:

1. Ettepanekud aasta 2012 õpetaja ning õpilase valimise osas.

2. Peahoone rekonstrueerimisega seotud küsimused.

3. Õppesuunad põhikoolis 2012/2013.

4. Rahvusvahelistes projektides osalemine.

5. Üleminek gümnaasiumist põhikooliks ning sellega seonduvad muudatused.

6. Ainetundide külastamine lastevanemate poolt.

OTSUSTATI:

1. Aasta õpetaja 2012 on Helgi Lehemets ning aasta õpilane 2012 Ksenija Borovichuk.

2. Ainetundide külastus lastevanemate poolt tuleb eelnevalt kokku leppida kooli direktsiooniga.