Kuulati ära riikliku järelevalve akt.

OTSUSTATI:

1. Kiita heaks käitumisprobleemidega õpilaste klassi avamine.

2. Toetada õppesuundade sisseviimist 1.klassis.