OTSUS:

3.1 Hoolekogu kiidab valikud heaks
5.1 Moodustada praeguse kolmanda klassi juurde väikeklass alates 2022/2023 õppeaastast.
6.1 Uueks esimeheks valiti Kristi Vals ja aseesimeheks Kristi Soll.