• OTSUS: nõus õpilaste arvu suurendamisega 3. b klassis