Kiita heaks Võru Kesklinna Kooli sisehindamise kord  ning põhimääruse  muutmine ja kehtestamine.