Curriculum

Subjects taught in our school

In English In Estonian
Estonian Eesti keel
Literature Kirjandus
Mathematics Matemaatika
English Inglise keel A
German Saksa keel B
Russian Vene keel B
History Ajalugu
Social science Ühiskonnaõpetus
Chemistry Keemia
Physics Füüsika
Biology Bioloogia
Geography Geograafia
Natural science Loodusõpetus
Human science Inimeseõpetus
Art Kunst
Manual training Tööõpetus
Technology Tehnoloogia
Handicrafts Käsitöö
Music Muusika
PE Kehaline kasvatus
Economy Majandus
IT Informaatika
Social skills Sotsiaalsed oskused
Project class Huvitund
Class meeting Klassikoosolek
Children’s choir Lastekoor, mudilaskoor
Logopedy aid Logopeediline õpiabi
Creative work Loovtegevuste ring
Studying aid Õpiabi
Boys’ choir Poistekoor
Folk dance Rahvatants

Days of the week

In English In Estonian
Monday esmaspäev
Tuesday teisipäev
Wednesday kolmapäev
Thursday neljapäev
Friday reede
Saturday laupäev
Sunday pühapäev