Today a reader, tomorrow a leader

Erasmus+ KA2 projekt „Today a reader, tomorrow a leader“ (2016-2018) on suunatud 7-12-aastastele õpilastele. Projekti eesmärgiks on äratada õpilastes lugemishuvi, arendada nende lugemisoskust ja suulist väljendusoskust, laiendada õpilaste sõnavara ning silmaringi, tutvustada nii oma riigi kui partnerriikide kirjandust ning kultuuri. Projektis osalevad viis kooli järgmistest riikidest: Belgia, Hispaania (Cataloonia), Eesti, Poola, Slovakkia. Projekti tegevustesse kaasatakse lisaks õpilastele ja õpetajatele ka erinevaid huvigruppe: lapsevanemad, lasteaiad, kogukonna liikmed.

Projekti koduleht