Külalisõpetajana Austrias

15.-28. novembril 2015 viibis Võru Kesklinna Kooli saksa keele õpetaja Evi Niilits projekti Erasmus+ toetusel külalisõpetajana Austrias. Projekt on mõeldud Taani, Soome, Leedu, Norra, Sloveenia ja Eesti saksa keele õpetajatele täiendkoolituseks.

Esimesel koolitusnädalal tutvutakse Austria koolisüsteemiga, kuulatakse loeguid ja arutletakse teemal „Saksa keel  võõrkeelena“. Kavas on ka külastada erinevaid koole Viinis.

Teisel nädalal toimub praktiline õppetöö ühes Viini gümnaasiumis nimega

Sprachliches, realistisches und wirtschaftskundliches Gymnasium.

Projekti eesmärgiks on kohtuda teiste kolleegidega Euroopa riikidest ja vahetada nendega tööalaseid kogemusi.

On kasulik teada saada, kuidas näeb välja Austria koolisüsteem; kui motiveeritud on õpilased ja õpetajad,  kuidas osalevad  õpilased õppetundides ja kuidas motiveerivad õpetajad oma õpilasi võõrkeele tundides. Missuguseid aktiivõppemeetoteid kasutab õpetaja. On huvitav tundma õppida Austria kooli  hindamissüsteemi, teadmiste kontrollimise võimalusi lähtuvalt  õpitulemustest ja õpilaste võimetest.

Samuti pakub huvi, kuidas motiveerib ja tunnustab  Austria kool oma õpilasi ja õpetajaid.

Saksa keele õpetajale on oluline teha koostööd teiste maade saksa keele  õpetajatega, õppida tundma Austria kultuuri, tavasid ja kombeid ja tajuda selle maa igapäevaelu.

Väga oluline on  tutvustada ka oma maad, luua kontakte õpilastega, kes on huvitatud suhtlemisest Eesti õpilastega. Oma kodulinna, kooli paremaks tutvustamiseks  sobib õpilaste poolt valmistatud videofilmi või PowerPoint esitlus, mida saab kasutada Austria koolis õppevahendina. Võimaluse korral teha  Austria kooli õpilaste, õpetaja abiga  Austria koolielu tutvustav videofilm õppevahendiks meie kooli õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele.