Kogupäevakool

Võru Kesklinna Kooli 1. klassi õpilastel on võimalus sisustada oma pärastlõunat meeldivas koolikeskkonnas. Kogupäevakoolis toetatakse ja suunatakse õpilast õppima ning omavahel suhtlema, lisaks on tal võimalus osaleda erinevates huviringides. Kogupäevakool töötab esmaspäevast kuni neljapäevani.

Reeglid

  • oleme üksteise vastu sõbralikud ja viisakad;
  • aitame üksteist, arvestame teistega ja vabandame, kui oleme eksinud;
  • lahendame arusaamatused sõnadega, ei kasuta füüsilist vägivalda;
  • hoiame kooli vara;
  • reeglites mitmekordsel eksimisel on kogupäevakooli õpetajal õigus õpilane rühmast eemaldada, teavitades sellest lapsevanemat.

Päevakava

Aeg Tegevus
13.10 – 13.20 Söömine
13.20 – 14.00 Tegevused vabas õhus. Õues viibimiseks vajalik vastav riietus.
14.00 – 14.45 Huvitegevused
14.45 – 15.00 Puhkepaus, mängud
15.00 – 16.00 Õppimine, individuaalne juhendamine, lugemine, vajadusel raamatukogu külastamine, arvuti kasutamine õppetöös, vabategevused.

Lisainfo

Kogupäevakooli kohta saab infot: triinu.peedosaar@vkk.edu.ee